Rreth nesh  

enternet_lokation

ENTERNET N.T.SH është kompani e themeluar në vitin 2008, ofron shërbime të shitjes dhe mirëmbajtjes së pajisjeve elektronike fiskale dhe pajisjeve përcjellese te tyre për territorin e Republikës së Kosovës.

Si kompani e specializuar në këtë sektor, ENTERNET, ka një staf të trajnuar dhe certifikuar për mirëmbajtjen e pajisjeve fiskale.

ENTERNET posedon me shtatë qendra:  Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjakovë dhe Gjilan dhe një numër prej 25 teknikëve të autorizuar.

Enternet eshte operator I licencuar per pajisje fiskale

file_extension_pdfVENDIMI PËR AUTORIZIM SI OPERATORË PËR PAJISJE FISKALE  19.01.2016


Enternet lajmet

Arka fiskale

Facebook