>
enternet

ENTERNET N.T.SH është kompani e themeluar në vitin 2008. ofron shërbime të shitjes dhe mirëmbajtjes së pajisjeve elektronike fiskale dhe pajisjeve përcjellese te tyre për territorin e Republikës së Kosovës.Si kompani e specializuar në këtë sektor, ENTERNET, ka një staf të trajnuar dhe certifikuar për mirëmbajtjen e pajisjeve fiskale. . Lexo me teper..

Arka fiskale
Printer fiskal
Sisteme fiskale per pompa
Pajisje percjellese

Facebook

Kontakt informata


Prishtinë-Lagja Veternik , afër Grand Store
038 603 230
038 603 231
038 603 232
045 414 834
038 603 230
info@enternet-ks.com
cont

Arka fiskale